2 i Samuelit


Profili Lexo
  • Numri Rendor 10
  • Kapituj 24
  • Vargje 695
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit 2 i Samuelit

Disa të dhëna mbi librin 2 i Samuelit.