1 i Kronikave


Profili Lexo
  • Numri Rendor 13
  • Kapituj 29
  • Vargje 942
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër