2 i Kronikave


Profili Lexo
  • Numri Rendor 14
  • Kapituj 36
  • Vargje 822
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit 2 i Kronikave

Disa të dhëna mbi librin 2 i Kronikave.