Esdra


Profili Lexo
  • Numri Rendor 15
  • Kapituj 10
  • Vargje 280
  • Gjuha Hebreje ose Aramaike
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Esdra

Disa të dhëna mbi librin Esdra.