Nehemia


Profili Lexo
  • Numri Rendor 16
  • Kapituj 13
  • Vargje 406
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Nehemia

Disa të dhëna mbi librin Nehemia.