Ester


Profili Lexo
  • Numri Rendor 17
  • Kapituj 10
  • Vargje 167
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Ester

Disa të dhëna mbi librin Ester.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Ester Juda

Vendet Biblike

Ai Babiloni Jeruzalem Tyre Pergë Tarsi