Jobi


Profili Lexo
  • Numri Rendor 18
  • Kapituj 42
  • Vargje 1070
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Poetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Jobi

Disa të dhëna mbi librin Jobi.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Adami Jobi

Vendet Biblike

Ai Elim Jordan On Sodoma Tyre Pergë Cos