Psalmet


Profili Lexo
  • Numri Rendor 19
  • Kapituj 150
  • Vargje 2461
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Poetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Psalmet

Disa të dhëna mbi librin Psalmet.