Eksodi


Profili Lexo
  • Numri Rendor 2
  • Kapituj 40
  • Vargje 1213
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Mojsiu
  • Kategoria Ligji / Tora
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Eksodi

Disa të dhëna mbi librin Eksodi.