Fjalët e Urta


Profili Lexo
  • Numri Rendor 20
  • Kapituj 31
  • Vargje 915
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Poetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Fjalët e Urta

Disa të dhëna mbi librin Fjalët e Urta.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Davidi Juda

Vendet Biblike

Ai Egjipti Tyre Pergë