Predikuesi


Profili Lexo
  • Numri Rendor 21
  • Kapituj 12
  • Vargje 222
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Poetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Predikuesi

Disa të dhëna mbi librin Predikuesi.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Davidi Maria

Vendet Biblike

Ai Jeruzalem Tyre