Kantiku i Kantikëve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 22
  • Kapituj 8
  • Vargje 117
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Poetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Kantiku i Kantikëve

Disa të dhëna mbi librin Kantiku i Kantikëve.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Davidi

Vendet Biblike

Libani Mali i Sionit Ai Damasku Jeruzalem Tyre Sion Sharon