Isaia


Profili Lexo
  • Numri Rendor 23
  • Kapituj 66
  • Vargje 1292
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Isaia
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Isaia

Disa të dhëna mbi librin Isaia.