Jeremia


Profili Lexo
  • Numri Rendor 24
  • Kapituj 52
  • Vargje 1364
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Jeremia
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Jeremia

Disa të dhëna mbi librin Jeremia.