Vajtimet


Profili Lexo
  • Numri Rendor 25
  • Kapituj 5
  • Vargje 154
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Jeremia
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Vajtimet

Disa të dhëna mbi librin Vajtimet.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jakobi Juda

Vendet Biblike

Mali i Sionit Ai Asiria Egjipti Jeruzalem Sodoma Tyre Sion