Ezekieli


Profili Lexo
  • Numri Rendor 26
  • Kapituj 48
  • Vargje 1273
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Ezekieli
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Ezekieli

Disa të dhëna mbi librin Ezekieli.