Danieli


Profili Lexo
  • Numri Rendor 27
  • Kapituj 12
  • Vargje 357
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Danieli
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Danieli

Disa të dhëna mbi librin Danieli.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Moisiu Pali Juda Danieli

Vendet Biblike

Ai Babiloni Dan Egjipti Jeruzalem Moab Tyre Pergë Tigri