Osea


Profili Lexo
  • Numri Rendor 28
  • Kapituj 14
  • Vargje 197
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Osea
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Osea

Disa të dhëna mbi librin Osea.


Madhësia e Librit