Joeli


Profili Lexo
  • Numri Rendor 29
  • Kapituj 3
  • Vargje 73
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Joeli
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Joeli

Disa të dhëna mbi librin Joeli.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Juda

Vendet Biblike

Mali i Sionit Ai Eden Jeruzalem Sidon Tyre Sion