Levitiku


Profili Lexo
  • Numri Rendor 3
  • Kapituj 27
  • Vargje 859
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Mojsiu
  • Kategoria Ligji / Tora
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Levitiku

Disa të dhëna mbi librin Levitiku.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Moisiu Abrahami Jakobi Isaku Aaroni

Vendet Biblike

Ai Dan Egjipti Sinai Tyre Pergë Efes Cos