Amosi


Profili Lexo
  • Numri Rendor 30
  • Kapituj 9
  • Vargje 146
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Amosi
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Amosi

Disa të dhëna mbi librin Amosi.