Abdia


Profili Lexo
  • Numri Rendor 31
  • Kapituj 1
  • Vargje 21
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Abdia

Disa të dhëna mbi librin Abdia.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jakobi Juda Jozefi

Vendet Biblike

Mali i Sionit Ai Jeruzalem Samaria Tyre Sion Negev