Jona


Profili Lexo
  • Numri Rendor 32
  • Kapituj 4
  • Vargje 48
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Jona

Disa të dhëna mbi librin Jona.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike


Warning: Undefined variable $People in /home/shkrimet/public_html/Library/System.Profiles.php on line 146

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/shkrimet/public_html/Libri.php on line 169


Vendet Biblike

Ai Jafa Tyre Pergë Tarsi