Mikea


Profili Lexo
  • Numri Rendor 33
  • Kapituj 7
  • Vargje 105
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Mikea

Disa të dhëna mbi librin Mikea.