Nahumi


Profili Lexo
  • Numri Rendor 34
  • Kapituj 3
  • Vargje 47
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Nahumi

Disa të dhëna mbi librin Nahumi.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jakobi Juda

Vendet Biblike

Libani Ai Asiria Egjipti Tyre Pergë