Sofonia


Profili Lexo
  • Numri Rendor 36
  • Kapituj 3
  • Vargje 53
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Sofonia

Disa të dhëna mbi librin Sofonia.


Madhësia e Librit