Zakaria


Profili Lexo
  • Numri Rendor 38
  • Kapituj 14
  • Vargje 211
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Zakaria

Disa të dhëna mbi librin Zakaria.