Malakia


Profili Lexo
  • Numri Rendor 39
  • Kapituj 4
  • Vargje 55
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Profetike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Malakia

Disa të dhëna mbi librin Malakia.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Moisiu Jakobi Juda

Vendet Biblike

Ai Jeruzalem Pergë