Numrat


Profili Lexo
  • Numri Rendor 4
  • Kapituj 36
  • Vargje 1288
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Mojsiu
  • Kategoria Ligji / Tora
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Numrat

Disa të dhëna mbi librin Numrat.