Marku


Profili Lexo
  • Numri Rendor 41
  • Kapituj 16
  • Vargje 678
  • Gjuha Greke
  • Autori Marku
  • Kategoria Ungjilli
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Marku

Disa të dhëna mbi librin Marku.