Lluka


Profili Lexo
  • Numri Rendor 42
  • Kapituj 24
  • Vargje 1151
  • Gjuha Greke
  • Autori Lluka
  • Kategoria Ungjilli
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Lluka

Disa të dhëna mbi librin Lluka.