Gjoni


Profili Lexo
  • Numri Rendor 43
  • Kapituj 21
  • Vargje 879
  • Gjuha Greke
  • Autori Gjoni
  • Kategoria Ungjilli
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Gjoni

Disa të dhëna mbi librin Gjoni.