1 Korintasve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 46
  • Kapituj 16
  • Vargje 437
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 1 Korintasve

Disa të dhëna mbi librin 1 Korintasve.


Madhësia e Librit