2 Korintasve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 47
  • Kapituj 13
  • Vargje 256
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 2 Korintasve

Disa të dhëna mbi librin 2 Korintasve.


Madhësia e Librit