Galatasve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 48
  • Kapituj 6
  • Vargje 149
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Galatasve

Disa të dhëna mbi librin Galatasve.