Ligji i Përtërirë


Profili Lexo
  • Numri Rendor 5
  • Kapituj 34
  • Vargje 959
  • Gjuha Hebreje
  • Autori Mojsiu
  • Kategoria Ligji / Tora
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Ligji i Përtërirë

Disa të dhëna mbi librin Ligji i Përtërirë.