Filipjanëve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 50
  • Kapituj 4
  • Vargje 104
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Filipjanëve

Disa të dhëna mbi librin Filipjanëve.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jezusi Timoteu

Vendet Biblike

Ai Tyre Maqedonia Filipi