1 Thesalonikasve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 52
  • Kapituj 5
  • Vargje 89
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 1 Thesalonikasve

Disa të dhëna mbi librin 1 Thesalonikasve.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jezusi Pali Juda Timoteu

Vendet Biblike

Ai Tyre Filipi