2 Thesalonikasve


Profili Lexo
  • Numri Rendor 53
  • Kapituj 3
  • Vargje 47
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 2 Thesalonikasve

Disa të dhëna mbi librin 2 Thesalonikasve.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Pali Timoteu

Vendet Biblike

Ai Tyre