1 Timoteut


Profili Lexo
  • Numri Rendor 54
  • Kapituj 6
  • Vargje 113
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 1 Timoteut

Disa të dhëna mbi librin 1 Timoteut.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Adami Eva Jezusi Pali Marta Jobi Timoteu Pilati

Vendet Biblike

Ai Paran Tyre Efes