2 Timoteut


Profili Lexo
  • Numri Rendor 55
  • Kapituj 4
  • Vargje 83
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 2 Timoteut

Disa të dhëna mbi librin 2 Timoteut.


Madhësia e Librit