Filemonit


Profili Lexo
  • Numri Rendor 57
  • Kapituj 1
  • Vargje 25
  • Gjuha Greke
  • Autori Pali
  • Kategoria Letrat e Palit
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Filemonit

Disa të dhëna mbi librin Filemonit.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Pali Timoteu Lluka

Vendet Biblike

On Pergë