Jakobit


Profili Lexo
  • Numri Rendor 59
  • Kapituj 5
  • Vargje 108
  • Gjuha Greke
  • Autori Jakobi
  • Kategoria Letrat e Përgjithshme
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Jakobit

Disa të dhëna mbi librin Jakobit.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Abrahami Isaku Jobi

Vendet Biblike

Ai Tyre