Jozueu


Profili Lexo
  • Numri Rendor 6
  • Kapituj 24
  • Vargje 658
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër