1 Pjetrit


Profili Lexo
  • Numri Rendor 60
  • Kapituj 5
  • Vargje 105
  • Gjuha Greke
  • Autori Pjetri
  • Kategoria Letrat e Përgjithshme
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 1 Pjetrit

Disa të dhëna mbi librin 1 Pjetrit.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jezusi Abrahami

Vendet Biblike

Mali i Sionit Ai Babiloni Paran Tyre Sion