2 Pjetrit


Profili Lexo
  • Numri Rendor 61
  • Kapituj 3
  • Vargje 61
  • Gjuha Greke
  • Autori Pjetri
  • Kategoria Letrat e Përgjithshme
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 2 Pjetrit

Disa të dhëna mbi librin 2 Pjetrit.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jezusi Pjetri

Vendet Biblike

Ai Sodoma Tyre Gomora