1 Gjonit


Profili Lexo
  • Numri Rendor 62
  • Kapituj 5
  • Vargje 105
  • Gjuha Greke
  • Autori Gjoni
  • Kategoria Letrat e Përgjithshme
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 1 Gjonit

Disa të dhëna mbi librin 1 Gjonit.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Jezusi Kaini

Vendet Biblike

Ai