2 Gjonit


Profili Lexo
  • Numri Rendor 63
  • Kapituj 1
  • Vargje 13
  • Gjuha Greke
  • Autori Gjoni
  • Kategoria Letrat e Përgjithshme
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit 2 Gjonit

Disa të dhëna mbi librin 2 Gjonit.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike


Warning: Undefined variable $People in /home/shkrimet/public_html/Library/System.Profiles.php on line 146

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/shkrimet/public_html/Libri.php on line 169


Vendet Biblike

Ai