Judeut


Profili Lexo
  • Numri Rendor 65
  • Kapituj 1
  • Vargje 25
  • Gjuha Greke
  • Autori Juda
  • Kategoria Letrat e Përgjithshme
  • Testamenti i Ri

Përmbajta e Librit Judeut

Disa të dhëna mbi librin Judeut.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Moisiu Adami Jakobi Kaini Enoku

Vendet Biblike

Egjipti Sodoma Tyre Gomora