Gjyqëtarët


Profili Lexo
  • Numri Rendor 7
  • Kapituj 21
  • Vargje 618
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Gjyqëtarët

Disa të dhëna mbi librin Gjyqëtarët.